STRONA GŁÓWNA

 

PROGRAM 

 PLAN IMPREZY

SPONSORZY

BILETY

 GALERIA

PATRONI MEDIALNI

  

 
                       
 

INFORMACJE   DLA   HANDLOWCÓW   ZAPRASZAMY   DO   WSPÓŁPRACY


            Organizator imprezy „Dziki zachód w Kurozwękach”( 11-15 sierpnia 2017 r. ) zawiadamia wszystkich zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej i wystawienniczej, że termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat upływa dnia 9 sierpnia 2017 roku. Podczas imprezy osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne zostaną dopuszczone do prowadzenia swej działalności pod warunkiem, że w wyznaczonym terminie złożą pisemną ofertę (wg załącznika) i uiszczą opłatę za dzierżawę terenu. Tylko dokonanie opłaty za stoisko gwarantuje rezerwację miejsca.
 

Wysokość opłat:
Podstawowa opłata zgłoszeniowa od każdego stoiska – (namiotu itp.) – 100,00 zł netto;
+ za mb stoiska od frontu + oświetlenie do 200 W - 140,00 zł netto za całą imprezę
lub: 50,00 zł/mb – sobota; 60,00 zł/mb – niedziela; 30,00 zł/mb – poniedziałek; 40,00 zł/mb - wtorek
+ za identyfikator dla jednej osoby obsługującej stoisko - 30,00 zł netto cała impreza; lub15,00 zł za wybrane dni
+ opłata za zasilania energią elektryczną 1kW – 50,00 zł netto za całą imprezę, lub 30,00 zł za wybrane dni.
+ dodatkowa opłata za wyłączność sprzedaży określonego asortymentu po przedstawieniu oferty - do negocjacji;
 

RABATY i DOPŁATY
Zgłoszone podmioty, które dokonają wpłaty do 15 czerwca 2017 r. otrzymają rabat w wysokości 20% całości opłaty.
Do zgłoszeń i wpłat dokonanych po 31 lipca 2017 r. doliczamy 20% całkowitej opłaty.
Oferty prosimy składać na piśmie w/g zamieszczonego wzoru na adres Zespół Pałacowy Sp. z o.o. Kurozwęki, ul. Zamkowa 3, 28-200 Staszów , drogą elektroniczna na adres witolds@kurozweki.com .

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia należy w określonym terminie dokonać wpłaty należności
na konto B.S. w Staszowie 79 9431 0005 2001 0016 0081 0001 z dopiskiem "za stoisko handlowe".
Miejsca rezerwujemy tylko podmiotom, które dokonają w płaty w kolejności ich zaksięgowania na naszym koncie.
 

Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności prowadzonej działalności
z wcześniejszym zgłoszeniem. W wypadku stwierdzonych niezgodności sprzedawca może zostać usunięty z imprezy.
Podmioty prowadzące działalność gastronomiczną wraz ze zgłoszeniem muszą przesłać kopię decyzji właściwej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej zatwierdzającej obiekt do prowadzenia tego typu działalności.
Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne dopuszczone do działalności na terenie imprezy powinny zająć miejsce najpóźniej do godz.16.00 w piątek (11.08.2017) i do godz. 09.00 w pozostałe dni trwania imprezy).
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. (015) 866 72 71 do 72 oraz pod nr tel. 502 390 539 (osoba do kontaktów: Witold Świtalski ).

ORGANIZATOR

 

DO POBRANIA:
- Formularz zgłoszenia stoiska

 

   

PAŁAC W KUROZWĘKACH

     

INFORMACJE DLA HANDLOWCÓW ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zespół Pałacowy Sp. z o.o.; Kurozwęki, ul. Zamkowa 3; 28-200 Staszów
tel. (15) 866 72 72; 866 72 72; email: rezerwacje@kurozweki.com; poczta@kurozweki.com

Dział Marketingu i Promocji: Witold Świtalski
tel. + 48 15 866 72 72;fax. + 48 15 866 72 36;email: witolds@kurozweki.com
dzikizachod@kurozweki.com